#amstelveenbeweegt

Algemene voorwaarden winactie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winacties van AmstelveenSport en AmstelveenSport – De Meerkamp. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

 1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.
 2. De winactie, met de prijs – een half jaar gratis zwemmen – voor deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek 2021, loopt van 30 augustus 2021 tot en met 12 september 2021
 3. Alle volledig ingevulde inzendingen in deze periode maken kans op een half jaar gratis zwemmen. Inzendingen buiten deze periode en onvolledige inzendingen zijn uitgesloten voor de winactie.
 4. Deelnemers kunnen één keer deelnemen aan deze actie.
 5. De winnaar wordt door een onafhankelijke organisatie at random bepaald.
 6. De prijs bestaat uit een halfjaarkaart met de ingangsdatum 1 oktober 2021 en de einddatum 31 maart 2022.
 7. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. AmstelveenSport zal dan een andere winnaar te kiezen.
 8. De persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs.
 9. De winnaar heeft 3 werkdagen om te reageren en een afspraak te maken voor het in ontvangst nemen van de gewonnen prijs. Indien het na drie werkdagen niet mogelijk gebleken is, contact op te nemen met de winnaar, zal er een nieuwe winnaar bepaald worden.
 10. Voor 30 september 2021 zal de gewonnen prijs aan de winnaar overhandigd worden in Zwembad De Meerkamp, Van der Hooplaan 239 Amstelveen. Bij een gezamenlijk overeengekomen later tijdstip schuift de ingangsdatum van de maandkaarten niet op.
 11. AmstelveenSport is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 12. AmstelveenSport is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 13. AmstelveenSport is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat AmstelveenSport daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal AmstelveenSport- De Meerkamp op haar website www.meerkamp.nl bekend maken.
 14. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.
 15. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u e-mailen naar . Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. AmstelveenSport zal zo spoedig mogelijk reageren.
Ga naar de inhoud