#amstelveenbeweegt

De Buitenspeelbus

Wij brengen Amstelveen in beweging

De Buitenspeelbus teams rijden in de zomervakantie met de bussen door Amstelveen en blijven 1 week lang op één plek staan.

Wat kun je doen?

Elke bus heeft verschillende sport -en spelmaterialen bij zich. Denk hierbij aan; straathockey, voetbal, volleybal, tennis, skaten, frisbee, space scooters, stepjes/wave boards etc. In sommige wijken zijn er zelfs extra activiteiten, zoals clinics van verschillende verenigingen.

Voor wie is de Buitenspeelbus?

Voor ieder kind dat het leuk vindt om buiten te spelen! Kun je zelfstandig maar ook samen met andere kinderen spelen en zit je op de basisschool? Kom meedoen!

Meer informatie

Buurtsportcoach,
, 088-8585104 

Wat doet de Beweegbus?

De Beweegbus gaat de wijk in en zoekt de bewoners op. Denk aan het schoolplein, bij een grasveld in de wijk of in de omgeving van een wijkcentrum of zorginstelling. De bus beschikt daarnaast ook over een luifel, dus ook een kopje koffie/thee na afloop van de activiteit is mogelijk. Bewegen is ook een manier om sociaal contact te bevorderen!

Extra beweegmoment voor basisschoolkinderen

AmstelveenSport wil een extra beweegmoment creëren voor kinderen. Doel hiervan is dat kinderen, naast de reguliere gymles, een extra moment krijgen om te bewegen, wat tevens kan zorgen voor werkdrukvermindering bij de leerkrachten.
Samen met professionele begeleiders van AmstelveenSport wordt de Beweegbus ingezet. Deze bus bevat unieke en veelzijdige materialen, de verschillende klassen kunnen achter elkaar komen sporten en bewegen, buiten. Mogelijk biedt de Beweegbus uitkomst aan scholen met een tekort aan uren binnen sportaccommodaties.

Feestdagen op school

Binnen het reguliere schooljaar kennen we een aantal ‘feestdagen’, meester/juffen dag, sportdag, koningsdag, open dag etc. Hoe leuk is het om een feestdag in te vullen met de Beweegbus. Samen met AmstelveenSport vult de school de behoefte in, kiest een thema, zoekt materialen uit te en krijgt ondersteuning van professionals van AmstelveenSport.

Naschoolse sport

Vanuit AmstelveenSport worden er bij de naschoolse opvang verschillende sportactiviteiten georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met de school. Met de Beweegbus worden er verschillende sport- en spelonderdelen neergezet waarbij kinderen een uur lang kunnen bewegen. Kinderen van groep 3 tot en met groep 8 spelen met elkaar, iedereen wordt door elkaar gemixt en er kan volop worden gespeeld. Altijd wordt er geopend met een beginspel en afgesloten met een eindspel, waardoor er een duidelijke structuur zichtbaar is voor de deelnemers.

TSO cursus

De TSO-cursus wordt vanuit AmstelveenSport gegeven voor TSO-begeleiders. Hierin wordt in 3 lessen uitgelegd hoe je eenvoudig en met weinig materiaal een spel kan begeleiden/geven. Het omvat 3 theorie lessen van 1 uur met aansluitend een praktijk oefenmoment. Het idee is dat TSO-begeleiders een structuur leren die zorgt voor een vast beweegmoment tijdens de TSO. Hierbij wordt een open stijl gehanteerd waardoor de cursisten veel eigen inbreng hebben en vragen kunnen stellen. Daarnaast worden er op het schoolplein worden met de Beweegbus een aantal leuke materialen uitgezet waar de kinderen tijdens de TSO mee aan de slag kunnen.

TSO buitenspeel moment

Het buitenspeelmoment wordt georganiseerd door AmstelveenSport in samenwerking met TSO. Op een samen afgesproken veld worden verschillende beweeg onderdelen uitgezet. Denk hierbij aan een mini sportdag. Het idee is dat de TSO zorgt voor begeleiders en dat AmstelveenSport een professionele begeleider verzorgt die alles coördineert en uitzet. Deze sportdag word uitgezet voor een hele school, maar ook voor een aantal klassen. Dit is afhankelijk van het aantal begeleiders, die door de school worden geleverd.

Voor meer informatie of vragen mail dan naar

Ga naar de inhoud