#amstelveenbeweegt

Sportdebat 2022

Wat staat er de komende vier jaar op de politieke agenda als het om sport gaat? Het AmstelveenSportdebat op 7 maart 2022 heeft daar meer inzicht in gegeven.

Wat is het belang van sport? Moet Amstelveen zich richten op de top- of breedtesport of allebei? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens het AmstelveenSportdebat op 7 maart, georganiseerd door AmstelveenSport in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het was voor het eerst dat een dergelijk debat werd gehouden. Ook al onderkennen alle partijen het belang van sport, toch zijn ze het niet op alle punten met elkaar eens, zo bleek tijdens de debatavond in P60.  

De woordvoerders sport van de Amstelveense partijen gingen met elkaar in debat aan de hand van stellingen. Die stellingen waren met behulp van Amstelveense sportinstellingen en verenigingen opgesteld. Zo werd partijen onder meer naar hun mening gevraagd over gratis sporten voor kinderen tot achttien jaar. “Gratis hoeft sporten niet te zijn,” aldus Michel Becker van AvA. “Maar het moet wel betaalbaar zijn voor iedereen. Bijvoorbeeld door de inzet van de Amstelveenpas.” Ook de PvdA en D66 vinden dat mensen indien nodig financieel ondersteund moeten worden om het sporten mogelijk te maken. De SP vindt dat het sporten voor kinderen tot achttien jaar wel gratis moet zijn. “Sporten en bewegen is een eerste levensbehoefte,” aldus Wil Roode van de SP. “Sporten in Nederland is niet toegankelijk voor mensen met een minimuminkomen.”

Vervolgens werd politici gevraagd om kleur te bekennen: moet Amstelveen zich richten op alleen breedtesport, alleen topsport of beide? Volgens PvdA en de nieuwe partij BVNL wordt topsport gestimuleerd door de breedtesport. Hoe meer mensen sporten, hoe groter de pool met daarin talenten die wellicht de topsport kunnen halen. Volgens Bba is er in Amstelveen ruimte voor meer topsport.

Ook werd ingegaan op de wachtlijsten bij verenigingen. Wordt deze veroorzaakt door gemeentelijk beleid? Volgens GroenLinks is de gemeente deels verantwoordelijk. De gemeente moet dan ook een toekomstvisie op dit vlak hebben. De partij pleit tevens voor meer samenwerking: niet alleen tussen clubs en de gemeente, maar ook moet AmstelveenSport meer erbij worden betrokken. Volgens Becker van AvA zit er echter ook een plafond aan de groei. “Je kunt niet oneindig uitbreiden en faciliteren.” Volgens D66 zijn de wachtlijsten deels te danken aan de goede sportinfrastructuur in Amstelveen. Daardoor komen er ook mensen van buiten de gemeente hier sporten. Sportvelden mogen ondanks de woningnood niet worden bebouwd volgens D66, en sportverenigingen moeten worden geholpen bij het multifunctioneel inzetten van gebouwen.

Minstens één uur per dag gymmen op school, daar konden partijen zich niet achter scharen. Bewegen is belangrijk, en het is mooi als dat op school kan, maar dit mag niet ten koste gaan van taal en rekenen. SP vindt dat kinderen wel meer moeten bewegen op school, onder meer in de vorm van schoolzwemmen. De partij ziet graag dat dit terugkomt. De VVD vindt dat schoolzwemmen teveel tijd kost en volgens AvA is dit voor scholen niet te organiseren. Wel vinden de partijen dat kinderen moeten leren zwemmen. Nu is er een wachtlijst voor zwemles, maar de VVD hoopt dat de uitbreiding van de Meerkamp dit probleem helpt te ondervangen.

De volgende stelling ging over verduurzaming, verenigingen zouden hier zelf voor moeten zorgdragen. Ja, vinden de meeste partijen, maar dan wel met steun vanuit de gemeente. Góed voor Amstelveen vindt dat de gemeente hierin het voortouw moet nemen. “Er is te weinig kennis bij de vrijwilligers. Zij moeten les geven aan de kinderen. Zij hebben niet de taak om gebouwen te verduurzamen.”

Er moet geïnvesteerd worden in faciliteiten voor ongeorganiseerde sportactiviteiten in de buitenlucht, daar zijn de partijen het over eens. Zoals in beweegpleinen. Daarbij is echter ook het onderhoud belangrijk, vindt onder meer het CDA. Niet alleen neerzetten, maar ook onderhouden dus.

Tot slot: vinden de partijen dat de gemeente de ambitie te hebben om van Amstelveen een sportstad te maken? Amstelveen staat nu achtste op de lijst van de vijftig grootste gemeenten als meest sportende stad van Nederland. Als het gaat om topsport zijn de meningen verdeeld, maar de partijen zijn het erover eens dat zoveel mogelijk Amstelveners moeten kunnen sporten. GroenLinks vindt dat Amstelveen niet per se hoger op de ranglijst hoeft te komen, al moet het bestaande niveau worden behouden. BVNL vindt het niet slecht om de ambitie te hebben om beter te scoren. “Dan volgt de rest vanzelf.” Volgens D66 gebeuren er al goede dingen op sportgebied in Amstelveen, maar er kan meer worden gedaan.

Al en met al bleken de partijen in hun nopjes met het huidige sportklimaat in Amstelveen. Natuurlijk is er ruimte voor verbetering. Belangrijk voor de partijen is dat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten in Amstelveen. De ene partij wil meer investeren dan de andere, met name in het stimuleren van de topsport. Alle partijen zien echter het belang van sporten: dat is inderdaad een eerste levensbehoefte, zoals AmstelveenSport stelt.

AmstelveenSportdebat 2022
AmstelveenSportdebat 2022
AmstelveenSportdebat 2022
AmstelveenSportdebat 2022
AmstelveenSportdebat 2022
Ga naar de inhoud