AmstelveenSport Icon

#amstelveenbeweegt

Sportmaand

26 september tot en met 30 oktober 2022

* Jongeren die nog niet lid zijn van een vereniging maken kennis met sporten bij een sportvereniging van 26 september tot en met 30 oktober 2022. De Sportmaand is gratis voor leerlingen uit groep 7 & 8 (po) en klas 1 & 2 (vo).

De gemeente Amstelveen en AmstelveenSport willen in het kader van “gezonde jongeren bewegen meer” jongeren die nog niet in clubverband sporten, aanmoedigen te gaan bewegen en sporten. Dit om een gezonde levensstijl bij deze groep te stimuleren. De gemeente en AmstelveenSport willen deze jongeren kennis laten maken met andere vormen van sport om zo een duurzaam actieve levensstijl te ontwikkelen. 

Sportmaand 2022

Van 26 september tot en met 30 oktober 2022 kunnen jongeren, uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, die nog niet in clubverband sporten kennis maken met het sporten binnen een Amstelveense sportvereniging

Verenigingen

Diverse Amstelveense sportverenigingen doen mee aan de sportmaand van 26 september tot en met 30 oktober 2022. De jongeren kunnen met diverse sporten kennis maken. Denk aan rugby, tafeltennis, turnen, boogschieten etc.   

Sport je mee?

Leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs kunnen zich vanaf 16 september 2022 aanmelden.

Hoe gaat het aanmelden in z’n werk?
Via de knop: “Meedoen aan de sportmaand” vraag je eerst de sportmaandkaart aan. Deze ontvang je maandag 19 september digitaal via je email en vanaf vrijdag 23 september met de post. Heb je de (digitale) kaart eenmaal binnen dan kun je je via de sportagenda aanmelden voor de verschillende lessen tijdens de Sportmaand. Klik op de kleine rode letters RSVP nu om je in te schrijven voor een les.
Vervolgens ga je naar de les waarvoor je je hebt ingeschreven, laat je aan het begin van de les je sportkaart scannen en doe je mee. Voor vragen kun je een mail sturen aan

Blijven sporten na de sportmaand?

Is uw kind enthousiast, maar heeft u na deze gratis maand geen geld om het sporten te betalen? Dan is er financiële hulp. Via de gemeente is het mogelijk om hiervoor een vergoeding van € 250,- te krijgen. Daarvan kunnen de jaarcontributie en de benodigde sportkleding betaald worden. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, gelden een aantal voorwaarden. Op www.amstelveen.nl/minima leest u daar meer over en kunt u de vergoeding aanvragen. Wilt u hulp bij het aanvragen? Neem gerust contact op met het  Amstelveenloket via 020-540 49 11.

Ga naar de inhoud