Nationale Sportweek Amstelveen | 15-24 september 2023

Sport inspireert, verbindt en levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving en ieder individu. Sport bepaalt voor een deel wie we zijn, wat we doen en vooral met wie we dat doen. Deelnemen aan sport betekent vaak deelnemen aan de maatschappij. Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek willen wij zoveel mogelijk mensen in Amstelveen met plezier laten sporten en bewegen, ieder op zijn eigen manier.

Van 15 tot en met 24 september 2023 is de twintigste editie van de Nationale Sportweek.

Tijdens deze week openen de Amstelveens Sportverenigingen hun deuren. Iedereen kan zo (her)ontdekken welke sport je een boost geeft.

Sportverenigingen kunnen hier hun activiteit aanmelden.

*Deelnemer aan de Nationale Sportweek in Amstelveen is er zich van bewust voor eigen rekening en risico deel te nemen aan de activiteiten van de Nationale Sportweek in de periode van 15 tot en met 24 september 2023. Deelnemer verzekert zich zelf tegen de risico’s die voortvloeien uit het deelnemen aan sport-, beweeg- en spelactiviteiten.

Ga naar de inhoud