#amstelveenbeweegt

Verenigingscafé

Aanmelden Verenigingscafé

Dinsdag 9 juli | 19:00 - 21:00 uur | inclusief zomerborrel op het buitenterrein van zwembad De Meerkamp

Thema: Passend Sporten

Ja , ik kom graag naar het Verenigingscafé:

Bevorderen van gelijke kansen in sport

Het eerstvolgende Verenigingscafé, met als onderwerp “Passend Sporten” vindt plaats op dinsdag 9 juli.

Ontdek hoe sporten toegankelijk wordt gemaakt voor mensen met verschillende capaciteiten en behoeften. Van aangepaste technieken tot innovatieve programma’s, we gaan dieper in op hoe sporten voor iedereen mogelijk kan zijn.

Kom en deel je ervaringen en ontmoet gelijkgestemden die streven naar inclusiviteit in de sport.

Dit Verenigingscafé valt samen met de start van de Zwem4Daagse in zwembad De Meerkamp. Deze editie van het café sluiten we dan ook traditiegetrouw af met de zomerborrel op het buitenterrein van ons zwembad.

Terugkoppeling Verenigingscafé 4 maart: Sport gaat niet vanzelf. Politiek kom in beweging!

Amstelveen doet het goed! We hebben mooie faciliteiten en bij de inrichting van de buitenruimte wordt meer rekening gehouden met het stimuleren van bewegen. Goed kan echter altijd beter. Met in het achterhoofd de boodschap van NOC*NSF ‘Sport gaat niet vanzelf. Politiek kom in beweging!’ en het bericht van de Nederlandse Sportraad dat Nederland is Europees Kampioen stilzitten is, gingen de ruim 70 deelnemers hierover tijdens het Verengingscafé op 4 maart met elkaar het gesprek aan.

Onder leiding van Heleen van Ketwich Verschuur, directeur AmstelveenSport, en Sven Vismans, manager Sportservice AmstelveenSport, door sportverenigingen, scholen, kinderopvang en welzijnsorganisaties samen met Amstelveense wethouders Herbert Raat, Marijn van Ballegooijen en Frank Berkhout en raadsleden gediscussieerd over de vraag: Hoe krijgen we samen zoveel mogelijk Amstelveners aan het sporten en bewegen?

Als eerste werd er stil gestaan bij het meer laten sporten van kinderen uit minimagezinnen, jongeren en ouderen. Dit op basis van drie van te voren ingezonden vragen van Marijn van Ballegooijen, wethouder Diversteit:

  1. Amstelveen heeft nieuw minimabeleid waarmee ouders een vast bedrag krijgen per kind voor cultuur en sport. Uitbetaling begint vanaf augustus. Hoe gaat wij er gezamenlijk voor zorgen dat er zo veel mogelijk kinderen lid worden van een sportclub in het nieuwe schooljaar
  2. Als je als vereniging extra geld zou krijgen van de gemeente. Wat zou je doen specifiek voor ouderen?
  3. Als je als vereniging extra geld zou krijgen van de gemeente. Wat zou je doen specifiek voor jongeren (kinderen)?

Verenigingen merken vooral dat amoedeschaamte een belangrijke reden is voor het niet sporten vij een club door minima. Een vast bedrag per kind aan het begin van het schooljaar is een goed initiatief en fijn ook dat dit vanaf nu jaarlijks zal zijn. Het gezin kan zelf kiezen waaraan dit geld wordt uitgegeven: schoolspullen, een computer of aan sport. Hoe zorg je er nu voor dat een deel van dit geld wordt gebruikt om te gaan sporten. Daarvoor is goede communicatie met de doelgroep van belang. Het sportaanbod in Amstelveen moet duidelijk zijn, maar vooral ook dat er bij elke vereniging de mogelijkheid bestaat om eerst een aantal proeflessen te nemen voordat je er lid wordt. Ook benadrukten een aantal verenigingen dat ze beschikken over een sportkleding en materialen bank, zodat kinderen en volwassenen uit minimagezinnen aan de sport deel kunnen nemen zonder eerst spullen te moeten aanschaffen.

Ideeën en suggesties met betrekking tot bvenstaande vragen van Marijn van Ballegooijen, over het minimabudget, senioren en jeugd activiteiten kunnen gemaild worden naar:

In Amstelveen zijn de sportaccommodaties op orde, de komende jaren worden er ook nog diverse accommodaties bij gebouwd. Gekeken kan worden hoe de gymzalen bij de scholen beter ingezet kunnen worden. Ook moet er gekeken worden hoe er in de regio beter samengewerkt kan worden om het sportaanbod te vergroten.

Klimaat adaptatie wordt steeds belangrijker, welke investeringen zijn daarvoor nodig. Dit zal geïnventariseerd moeten worden.

Voor de gemeente Amstelveen is het van belang dat er vitale sportverenigingen zijn. Daarvoor zijn vrijwilligers onmisbaar. Deze zouden meer ondersteund moeten worden. 

JOGG regisseurs Sven Kuit en Babiche Roof brachten de gezonde sportkantine onder de aandacht. Vanuit de missie van JOGG: gezonde jeugd, gezonde toekomst is het niet meer dan vanzelfsprekend dat tijdens en na het sporten gezond wordt gedronken en gegeten in een rookvrije omgeving. Voor meer informatie over de stappen om de kantine van jouw club gezond(er) te maken, kun je contact opnemen met de JOGG regisseurs via:

Bedankt voor je aanmelding voor het Verenigingscafé.
Een paar dagen voor het Verenigingscafé ontvang je de laatste informatie.

Ga naar de inhoud