Voorwaarden entreekaarten

Algemene voorwaarden van toepassing op alle entree kaarten 

 • Er wordt op geen enkele entreekaart, leskaart of inschrijfformulier restitutie of compensatie gegeven.
 • De Meerkamp behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de invulling van het openstellingsrooster en openingstijden. Onder bijzondere omstandigheden behouden wij ons het recht voor het zwembad deels of geheel te sluiten ofwel volledig aan een partij te verhuren. Dit geeft voor de kaarthouder geen recht op enige vergoeding.
 • Bezoekers aan De Meerkamp worden geacht het huisreglement te kennen en zich daarnaar te gedragen. Een exemplaar van het beknopt huisreglement hangt bij de ingang van het zwembad.
 • Het management van De Meerkamp behoudt zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor, zonder opgaaf van reden, de toegang te weigeren.
 • In geval van onduidelijkheden beslist het management van De Meerkamp.
 • Er mag alleen gebruik gemaakt worden van de faciliteiten in zwembad De Meerkamp als men zwemvaardig is.
 • Kinderen zonder (Nederlands) zwemdiploma moeten onder begeleiding van een volwassene, ouder dan 18, vergezeld worden. De volwassene draagt zwemkleding, is zwemvaardig en blijft te allen tijde op armlengte van het kind.
 • Bij meer dan 20 personen is er een mogelijkheid tot groepskorting. Dit geldt alleen voor recreatiezwemmen.

Voorwaarden van toepassing op losse entreekaarten en e-tickets

 • Op verlopen entreekaarten of e-tickets wordt geen restitutie of compensatie gegeven.


Voorwaarden van toepassing op meerbadenkaarten, periodekaarten en aquasportkaarten. 

 • In De Meerkamp is het mogelijk toegang te verkrijgen met een los entree ticket of een entreepas.
 • Op een entreepas kunnen meerbadenkaarten, periodekaarten en aquasportkaarten gezet worden.
 • Alle kaarten zijn voor een bepaalde periode geldig.
  In geval van verlies of diefstal van een pas, kunt u tegen betaling een duplicaatpas laten maken. U kunt hiervoor terecht bij de receptie. Informatie over uw kaarten blijft bewaard en kan op de nieuwe pas gezet worden.
 • De periodekaarten en aquasportkaarten zijn strikt persoonlijk. Meerbadenkaarten geven de mogelijkheid met meerdere personen gebruik te maken van de kaart. De aquasport Family kan gebruikt worden met het gezin.
 • Toegang tegen het gereduceerd tarief ‘Amstelveenpas’ wordt alleen verleend op vertoon van een geldige Amstelveenpas en is uitsluitend geldig bij het recreatiezwemmen. Dit geldt ook voor elk afzonderlijk bezoek bij een 12-badenkaart Amstelveenpas.
 • Met periodekaarten kunt u éénmaal per dag naar binnen.
 • Een pas met daarop een verlopen kaart, die u niet kunt of wilt verlengen, wordt altijd ingenomen.
 • Abonnementen voor Aquasporten, 12-badenkaart banenzwemmen en 12-badenkaart recreatiefzwemmen zijn 6 maanden geldig.
 • De kaarten zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen of aanbiedingen.
 • Alle abonnementen banenzwemmen zijn uitsluitend geldig op de tijden die als banenzwemmen aangegeven zijn in het openstellingsrooster voor het wedstrijdbad binnen en/of buiten.


Voorwaarden van toepassing op zwemleskaarten.

 • Iedere deelnemer aan de zwemles krijgt een pas. Deze pas staat op naam en is strikt persoonlijk.
 • Op een pas kan een zwemlespakket of een zwemlesmaandkaart gezet worden.
 • Met een zwemlespakket of een zwemlesmaandkaart kunt u éénmaal per dag naar binnen.
 • Een pas met daarop een verlopen zwemlespakket of een zwemlesmaandkaart, die u niet kunt of wilt verlengen, wordt altijd ingenomen.
 • Zonder pas met geldig zwemlespakket of een geldige zwemlesmaandkaart kunt u niet deelnemen aan de les. Als er geen lessen meer op uw pas staan, als uw kaart verlopen is en als u meer dan 3 lessen zonder afmelding niet aanwezig bent bij de zwemles, vervalt uw recht op een plaats in de zwemles. Zonder aanwezigheid bij de zwemlessen blijven de lesgelden onverkort verschuldigd.
 • Tijdens de lesperiode volgen zwemlesmaandkaarten elkaar onafgebroken op. Lessen die u vanwege ziekte of om andere redenen mist, worden niet verrekend of vergoed.
 • De lesmaandkaart wordt altijd verlengd met een periode van minimaal 1 maand.
 • Voor lesdagen die op een erkende feestdag vallen of wanneer het zwembad om andere redenen geen zwemles aanbiedt, wordt de geldigheidsduur evenredig verlengd.
 • De kosten voor het diplomazwemmen zijn, in tegenstelling bij de aankoop van een zwemlespakket ABC, niet inbegrepen bij de zwemlesmaandkaart. Hiervoor zijn extra kosten verschuldigd. De tarieven kunt u vinden op onze website. Deze kosten zijn wel inbegrepen bij het zwemlespakket.
 • Het wijzigen van persoonlijke gegevens alsmede de opzegging van een zwemles maandkaart kan uitsluitend per e-mail (). De opzegtermijn is een maand volgend op de lopende betaalperiode.

zomerabonnementen en gezinsabonnemenren

 • Het zomerabonnement is een periodekaart. Periodekaarten zijn persoonsgebonden, dit betekent dat alleen de pashouder zelf gebruik mag maken van het abonnement.
 • De abonnementhouder dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren.
 • Bij misbruik wordt het abonnement geblokkeerd, zonder recht op restitutie.
 • Het abonnement is geldig vanaf openstellingsrooster van het buitenbad tot einde buitenbadseizoen.


Voorwaarden van toepassing op Aqualessen

 • In door de Meerkamp vastgestelde schoolvakanties en feestdagen wordt in principe geen lesgegeven.
 • Bij ziekte van een instructeur doen wij onze uiterste best een vervanger te vinden. Is het ons niet gelukt tijdig een vervanger te vinden dan wordt uw kaart voor die week stopgezet.
 • Verzoeken tot overplaatsing naar een andere dag en/of tijd kunnen per e-mail worden gedaan.
Ga naar de inhoud